Autism

Awareness

Thailand

 


ออทิสซึม หรือ ออทิซึมออทิสซึมเป็นภาวะทางการพัฒนาการที่เกิดจากการพัฒนาการทางสมองที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไป ออทิสซึมครอบคลุมหลายๆด้านของพัฒนาการโดยเฉพาะ (1)ด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา (2)การเข้าสังคมและสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น และ (3)การเล่นและพฤติกรรม ลักษณะของออทิสซึมแตกต่างกันไประหว่างเด็กแต่ละคน และอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเด็กโตขึ้นและเมื่อสมองมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง


ออทิสซึมไม่ใช่โรคระบาด คุณไม่สามารถติดภาวะนี้ได้จากการสัมผัสจับต้องหรืออยู่ใกล้บุคคลที่มีออทิสซึม ขณะนี้ยังไม่มีใครค้นพบวิธีการรักษาออทิสซึมได้ แต่เด็กหลายคนแสดงอาการน้อยลงเมื่อโตขึ้น เป็นที่ยอมรับกันว่า การได้รับการบำบัดที่เคร่งครัดและต่อเนื่องตั้งแต่วัยเยาว์เป็นข้อสำคัญใน การเพลาอาการ และผลกระทบของออทิสซึมเป็นอย่างมาก


มีเด็กทั่วโลกที่มีภาวะออทิสซึม สถิติที่สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ออกมา กล่าวว่าในเด็กทุกๆ 92 คน จะมีเด็ก 1 คนที่แสดงลักษณะในเครือข่ายของออทิสซึม ออทิสซึมถูกพบในเด็กผู้ชายมากว่าเด็กผู้หญิงถึง 4 - 5 เท่า กระทรวงสาธารณะสุกข์คาดไว้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีบุคคลที่ได้รับการ วินิจฉัยว่ามีภาวะออทิสซึมแล้วประมาณ 180,000 ราย หรือ 1 ราย ใน เด็ก 1,000 คน ซึ่งอัตราความถี่นี้ เดาว่าอาจต่ำกว่าตัวเลขจริง เนื่องจากความเข้าใจของของโรคนี้ในประเทศไทยยังมีจำกัด


ออทิสซึม เป็นภาวะทางการพัฒนาการที่พบบ่อยเป็นอันดับ 3 รองลงมาจากภาวะพัฒนาล่าช้าทางปัญญา และ ภาวะสมองอัมพาต หรือ Cerebral Palsy (CP) แต่ผู้ปกครองและครูส่วนใหญ่ของเด็กโดยทั่วไปยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภาวะออทิสซึม แม้แต่กุมารแพทย์ บางคนยังสำคัญผิดว่า สัญญาณแรกของออทิสซึมเป็นการพัฒนาการทั่วไปของเด็กสาเหตุของออทิสซึม


สาเหตุ ของออทิสซึมนี้ยังไม่ชัดเจน ซึ่งก็มีทฤษฎีหลายๆทฤษฎีที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้เสนอออกมา ไม่ว่าจะเป็น ความผิดปกติในยีนส์ ผลกระทบจากสารเคมีในสภาพแวดล้อม ปฏิกิริยาตอบรับกลุ่มวัคซีน MMR ความผิดปกติในลำไส้ ฯลฯ แต่ที่เป็นที่ยอมรับกันก็คือนักวิจัยพบว่าสมองของเด็กที่เป็นออทิสซึมนั้น มีการพัฒนาที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไป รวมไปถึงขนาดของสมองบางส่วน การเชื่อมโยงกันของเซลล์สมอง และเรทการเจริญเติบโตของขนาดสมองโดยรอบดัวย ขณะนี้ห้องวิจัยใน มหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำทั่วโลกกำลังพยายามค้นหาบ่อเกิดของออทิสซึมอยู่ เป็นที่หวังกันว่าอีกไม่นานที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบกลุ่มสาเหตุที่แท้จริงของออทิสซึมได้
Welcome        About Us        Autism        Activities        Support Us        Our Friends

Autism Spectrum DisorderIn Thailand, Autism affects as many as 1 out of every 1,000 children. Out of 5 children with autism, 4 are boys. This prevalence rate is suspected to be an underestimation of the true numbers due limited knowledge of the disorder.


Autism is the third most common developmental condition following Intellectual Delay and Cerebral Palsy. However, most parents, teachers, and caretakers of young children are generally unaware of autism. Even some pediatricians mistake early signs of autism for typical developmental uniqueness.


There is no cure for autism and no effective means to prevent it. Therefore, early detection is the most important first step in helping children with autism. With early detection and appropriate early-intervention services, 20% to 50% of children diagnosed with autism will be able to attend mainstream classrooms. A significant number from this group can even become indistinguishable from their typically developing peers.

Red Flags        Diagnosis        Intervention     Resources